TBB - V číslach
TBBook

V číslach

Turnover in 2017 22,1 mil.€
Number of employees till 31.12.2017 401

Production structure


Sortimentná skladba výroby

Book binding types


Druhy knižných väzieb


Structure of customers by country


Štruktúra odberateľov kníh

News

Contacts

How to find us

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Siegel


PDF/X Output


FSC


SEDEX


CO2