TBBook

OZNAM

Vážený zákazník, touto formou by sme Vás radi informovali o tom, že v našej spoločnosti TBB, a.s. bola úspešne implementovaná nová verzia polygrafickej normy ISO 12647 – 2/2013, ktorá sleduje snahu lepšie sa v praxi farebne vysporiadať s fenoménom optických zjasňovadiel obsiahnutých v papieri, ako to bolo doteraz v starej verzii normy ISO 12647-2 2009 viac tu.


CERTIFIKÁCIE

Certifikát FSC® (platný od 02/2008 do 7.2.2023)
V januári 2018 sme prešli úspešnou recertifikáciou transferového kontrolného systému FSC, s rozšírením o subdodávky. V roku 2017 sme vyrobili viac ako 23,5 miliónov kníh s označením FSC.

Certifikát sociálneho správania Sedex SMETA-4. pilierový (2. pilierový platný od 11/2012, 4. pilierový platný od 1/2017)
V januári 2017 u nás úspešne prebehol sociálny audit Sedex SMETA v rámci ktorého sme prešli na 4.pilierovú certifikáciu, ktorá okrem sociálnej oblasti, oblasti BOZP a environmentu zahŕňa aj preskúmanie zhody v oblasti Podnikateľskej etiky.

Certifikát PSO (pravidelná recertifikácia od 07/2008, certifikát platný do 31.8.2018)
V auguste 2016 sme boli spoločnosťou Fogra Forschungsgesellschaft Druck e.V. úspešne auditovaní na kontrolu procesov podľa štandardu PSO (Prozess-Standard Offsetdruck) v zmysle polygrafickej normy ISO 12647-2/2013. Opätovná certifikácia potvrdila konštantnú kontrolu kvality procesov manažmentu farieb, tvorby nátlačku, výroby tlačovej formy a produkčnej hárkovej tlače.

Certifikát PDF/X (pravidelná recertifikácia od 03/2008 certifikát platný do 04/2020)
V apríli 2018 sme boli spoločnosťou PDFX-ready úspešne recertifikovaní a splnili sme kritériá požiadaviek PDF/X Output Offset.

Audit sociálneho správania dodávateľov (od 05/2008, platnosť zhody s CoC do 11.6.2018)
V júni 2015 sme úspešným re-auditom opakovane potvrdili zhodu s Kódexom sociálneho správania dodávateľov spoločnosti McDonald´s (Code of Conduct), ku ktorému sa pripájame.

Certifikát IMS (platný od 09/2006 do 5.9.2018)
V apríli 2017 bol úspešne realizovaný dohľadový audit systému integrovaných manažérskych systémov, ktorý obsahuje systém kvality podľa ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001.


ZAUJÍMAVOSTI

Linka na glejenie chrbta Kolbus RF 700
Inštaláciou linky na glejenie chrbta RF 700 od firmy Kolbus v januári tohto roku sme získali zvýšenie kapacity glejenia blokov a to až do max. rýchlosti 70 taktov za minútu s možnosťou in-line lepenia predsádok. Na linke RF700 máme možnosť lepenia kombináciou disperzného a tavného lepidla alebo dvomi disperznými lepidlami. Veľkou výhodou použitia dvoch disperzných lepidiel je skutočnosť, že výsledná väzba je flexibilnejšia v ohybe a strany sa ľahšie otvárajú (Lay-Flat book).

HEIDELBERG Stahlfolder KH82- P
V decembri 2016 sme inštalovali dva stroje na skladanie hárkov HEIDELBERG Stahlfolder KH82-P. Krátke časy potrebné na prípravu a zmenu formátu nám umožňujú flexibilne reagovať na rôznorodé typy zákaziek. Stroje poskytujú výhodu kombinovaného (kapsového a nožového) skladania hárkov s paletovým nakladačom PFX (Pallet Feeder eXtended) s funkciou šupinového nakladania, čím sa zvyšuje produkčný výkon stroja až do 50%.

Heidelberg XL106
V septembri 2015 sme úspešne inštalovali nový ofsetový osem farbový tlačový stroj XL106 od firmy Heidelberg vybavený obracačom za 4 tlačovou vežou. Stroj je schopný tlače rýchlosťou až 18.000 hárkov za hodinu s nárokmi na vysokú kvalitu tlače podľa normy ISO 12647-2. Stroj obsahuje množstvo opcií, ktoré sú zamerané na skrátenie prípravných časov stroja ako napr. automatické zakladanie platní, vyššou automatizáciou a implementáciou softwarových vylepšení a kontrolou kvality tlače zabudovanej priamo v tlačovom stroji.

Komfi Sagitta76
V júli 2015 sme k existujúcemu laminovaciemu stroju inštalovali druhý – profesionálny laminovací stroj Sagitta 76 od firmy KOMFI. Stroj dokáže spracovať zákazky až do formátu B1 s prevádzkovou rýchlosťou až do 50m/min. Hlavnou prednosťou je schopnosť spracovávať akékoľvek štandardné a metalizované laminovacie fólie do hrúbky až 50 μm. Stroj je vybavený pohyblivým horúcim nožom – „Hot knife“ pre dokonalejšie oddeľovanie hárkov.

Hugo Beck Servo X
V marci 2015 sme inštalovali v poradí už druhý stroj na balenie kníh Hugo Beck Servo X. Doplnený o kontrolný systém PRISMA, ktorý umožňuje detekciu prítomnosti magnetických i nemagnetických kovov. Dokáže zistiť a vyradiť výrobky inline v procese balenia, ktoré by obsahovali prípadné neželané drobné úlomky kovových častíc.

Bograma BSM 450/750
Vo februári 2015 sme úspešne inštalovali automatickú rezaciu, vysekávaciu, perforovaciu a dierovaciu linku BS Multi 450/750 Servo od švajčiarskeho výrobcu Bograma AG. Linka umožňuje rezať alebo vysekávať široké spektrum rôznych tvarov pre brožúry, prílohy, mäkké väzby a iné produkty, ktoré môžu byť vyrobené v jedno alebo viac produkcii, do hrúbky bloku až 4mm v perfektnej kvalite rezu bez poškodenia chrbta lepených väzieb. Výsledný produkt môže mať z marketingového hľadiska veľmi pútavý a atraktívny tvar napr. stromu, motýľa alebo iných tvarov.

Heidelberg Stahlfolder TD 112
V máji 2014 sme inštalovali v TBB už druhý stroj na skladanie hárkov Stahlfolder TD 112 od firmy Heidelberg. Heidelberg Stahlfolder TD 112 je vysokoflexibilný stroj schopný spracovávať hárky v širokej škále formátov aj v dvojprodukcii – tzn. že jeden hárok je na vstupe prerezaný a v následnom cykle sú spracovávané 2 hárky naraz s vysokou presnosťou skladania.

Hugo Beck Servo X
V apríli 2014 sme inštalovali stroj na balenie kníh Hugo Beck Servo X. Servo X je moderný plne automatický tvarovací, plniaci a zvárací automat pre kompletné balenie do fólie, s plávajúcim pohybom zváracej lišty. Stroj je schopný baliť rôzne typy výrobkov s rôznymi rozmermi, jednotlivo alebo v skupinách do PP, PO alebo PE fólií.

Renz InLine 500
V apríli 2014 sme rozšírili svoje kapacity inštalovaním plnoautomatizovanej linky InLine 500 od firmy RENZ na viazanie nástenných alebo stolových kalendárov a knižných blokov s použitím Wire-O-špirály. Od teraz môžu byť u nás vyrábané kalendáre alebo knižné bloky viazané do špirály od priemeru ¼“ (5,5mm) až po priemer 1“(25,4mm) s okrúhlym alebo štvorcovým tvarom dier. Nový stroj umožňuje spracovať veľký rozsah formátov a to už od formátu viazanej strany 70 mm až do 500 mm s možnosťou použitia pozadia s presahom alebo bez neho.

KOLBUS BF530
V januári 2013 sme úspešne inštalovali najmodernejšiu zavesovaciu linku BF530 od firmy KOLBUS na výrobu kníh zavesených do tvrdých dosiek, flexidosiek a PVC. V TBB tvorí Kolbus BF 530 spolu s ostatnými zariadeniami unikátny dynamický systém schopný vyrábať výrobky najvyššej kvality rýchlosťou až 70 taktov za minútu a spracovávať veľmi širokú škálu formátov s vysokým výkonom. Je navrhnutý so servomotormi, ktoré zaisťujú veľmi krátke prípravné časy pri výrobe.

Prvá klíma (CO2) neutrálna tlačiareň v Strednej Európe
Od roku 2010 máme vypracovanú a pravidelne aktualizovanú detailnú bilanciu skleníkových plynov našej tlačiarne. Na jej základe sme ako prví v našom regióne začali ponúkať klíma (CO2) neutrálnu tlač našich výrobkov označených medzinárodne registrovaným štítkom. Klíma (CO2) neutralitu si zákazník zaistí finančnou podporou na niektorom z medzinárodných environmentálnych projektov.

Nové technológie
V novembri 2010 sme inštalovali technológiu CITO. Jedná sa o vysekávanie a drážkovanie hárkov v ofsetovom tlačovom stroji. Táto technológia nám umožňuje efektívne a precízne zušľachťovať potlačené hárky.

Tretia PSO certifikovaná tlačiareň v Strednej Európe
Počas prvého polroka 2008 spoločnosť Fogra u nás realizovala rozsiahlu kontrolu procesov podľa štandardu PSO (Prozess-Standard Offsetdruck) v zmysle polygrafickej normy ISO 12647-2. V júli 2008 sme získali certifikát, ktorým deklarujeme dodržiavanie normou stanovených hodnôt pre výrobné kroky: manažment farieb, tvorba nátlačku, výroba tlačovej formy a produkčná hárková tlač. Štandardizáciou uvedených procesov zaručujeme klientom kdekoľvek na svete maximálne možnú farebnú vernosť medzi podkladmi od certifikovaného grafického štúdia a našou tlačou

Prvá FSC certifikovaná tlačiareň v Čechách a na Slovensku
Koncom januára 2008 sme boli úspešne certifikovaní na štandard FSC, ktorý rieši celospoločenskú aktivitu súvisiacu s ekologickým povedomím a snahou o účelné využívanie drevnej hmoty. Aj naša spoločnosť sa do tejto aktivity zapojila a na požiadanie vyrába knihy s týmto certifikátom.


POĎAKOVANIA

Za pomoc a podporu pri organizovaní 39. ročníka celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti.
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša – Ing. Kamil Kordík, riaditeľ SPŠ J. Murgaša Stredná odborná škola Pod Bánošom – Ing Pavel Fiľo, riaditeľ SOŠ Pod Bánošom

Za 25 ročnú spoluprácu a účasť na podujatí.
Frankfurt Book Fair - Juergen Boos, Riaditeľ Frankfurt Book Fair

OCENENIA

Najkrajšie knihy Slovenska

V máji 2017 sa uskutočnil jubilejný 25 ročník súťaže Najkrajšie knihy Slovenska. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, s 50 ročnou tradíciou. Doteraz sa dá BIB považovať za najväčšie nekomerčné podujatie svojho druhu na svete. V priebehu 50 ročnej existencie BIB a jeho 25 ročníkov sa tu prezentovalo 7 580 ilustrátorov zo 110 krajín s 59 860 originálmi ilustrácií a vyše 9 500 kníh. S hrdosťou môžeme tvrdiť, že aj napriek silnej konkurencií 134 kníh a študentských prác sa nám porota súťaže tak ako aj po minulé roky znova rozhodla udeliť 4. mája 2017 jedno z ocenení a to:

CENU ZVÄZU POLYGRAFIE NA SLOVENSKU TLAČIARNI ZA MIMORIADNE POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE

za knihu

Jana Geržová – Juraj Mojžiš a kol.: Daniel Fisher

Okrem šiestich hlavných ocenení vybrala porota, ako každý rok, 20 najkrajších publikáci, z ktorých 4 pochádzajú z našej výroby:

Ján Steinhübel: Nitrianske kniežatstvo
Jana Geržová, Juraj Mojžiš a kol.: Daniel Fisher
Marián Pauer: Karol Plicka
Andrej Bán: Na juh od raja

Zlatá pečať 2016

V kategórii kniha za excelentné spracovanie kolekcie kníh
V kategórii netradičné polygrafické spracovanie za netradičné spracovanie súboru kníh
V kategórii kalendáre za súbor nástenných kalendárov
V kategórii katalógy za katalóg "Honey Meadows"

Zlatá pečať 2015

Za excelentné spracovanie súboru kníh
Za netradičné spracovanie súboru kníh
Za súbor nástenných kalendárov a diárov
Za ostatné tlačoviny Jan Saudek - Posterbook

Zlatá pečať Bibliotéka 2014

Za excelentné spracovanie súboru kníh Bratislava, Viktor Wynd´s, Armutszeugnisse, Fotografia, Milujte sa s láskou, MUUZA 2014, Zviera, Móda
Za vysokú kvalitatívnu úroveň súboru katalógov
Za súbor nástenných kalendárov a diárov
Za spracovanie knihy GUnaGU

Zlatá pečať 2013

Cena udelená za Titul
Netradičné polygrafické spracovanie Pferde, Altes Aegypten, Die Erde, Autos
Súbor nástenných kalendárov a diárov Kalendáre, diáre
Excelentne spracované knihy Biblia Dalí

Novinky

Kontakty

Ako nás nájdete

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Siegel


PDF/X Output


FSC


SEDEX


CO2