TBBook

OZNAM

Vážený zákazník, touto formou by sme Vás radi informovali o tom, že v našej spoločnosti TBB, a.s. bola úspešne implementovaná nová verzia polygrafickej normy ISO 12647 – 2/2013, ktorá sleduje snahu lepšie sa v praxi farebne vysporiadať s fenoménom optických zjasňovadiel obsiahnutých v papieri, ako to bolo doteraz v starej verzii normy ISO 12647-2 2009 viac tu.


CERTIFIKÁCIE

Certifikácia integrovaného manažérskeho systému

ISO certifikácia (pravidelná certifikácia od septembra 2006, platná do septembra 2024
V apríli 2023 bol úspešne realizovaný dohľadový audit systému integrovaných manažérskych systémov (IMS), ktorý obsahuje systém kvality podľa ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001.


Certifikácie polygrafického priemyslu

PSO certifikácia (pravidelná certifikácia od júla 2008, platná do augusta 2024)
V júni 2023 sme boli spoločnosťou Fogra Forschungsgesellschaft Druck e.V. úspešne auditovaní na kontrolu procesov podľa štandardu PSO (Prozess-Standard Offsetdruck) v zmysle polygrafickej normy ISO 12647-2. Opätovná certifikácia potvrdila konštantnú kontrolu kvality procesov manažmentu farieb, tvorby nátlačku, výroby tlačovej formy a produkčnej hárkovej tlače. TBB je uvedená v databáze PSO certifikovaných spoločností na webovej stránke www.fogra.org/pso-database.


PDF-X certifikácia (pravidelná certifikácia od marca 2008, platná do mája 2024)
V apríli 2022 sme boli spoločnosťou PDFX-ready úspešne recertifikovaní a splnili sme kritériá PDF/X Output Offset, v zmysle požiadaviek normy ISO 15930.


Sociálne certifikácie

Certifikát sociálneho správania Sedex SMETA 4 pilierový (2 pilierový platný od novembra 2012, 4 pilierový platný od januára 2017)
V novembri 2022 v našej spoločnosti opäť úspešne prebehol sociálny audit Sedex SMETA - 4-pilierový, zameraný na kontrolu plnenia požiadaviek v sociálnej oblasti, v oblasti BOZP, životného prostredia a podnikateľskej etiky


Audit sociálneho správania dodávateľov SWA (pravidelná certifikácia platná od mája 2008, platnosť do apríla 2024)
V Apríli 2021 úspešný dohľadový audit potvrdil dodržiavanie kódexu správania sa dodávateľa spoločnosti McDonald´s a náš záväzok voči danému kódexu.


Posúdenie sociálnych dopadov podľa IETP (pravidelná certifikácia platná od apríla 2021, platná do septembra 2024)
V júli 2023 TBB úspešne prešla hodnotením sociálnych vplyvov podľa IETP – najrozšírenejšieho pracovného a sociálneho štandardu v hračkárskom priemysle na základe Kódexu obchodných praktík. Cieľom hodnotenia bolo preskúmať sociálny dopad spoločnosti TBB meraním efektívnosti manažérskych systémov.


Environmentálne certifikácie

FSC ® Certifikácia (pravidelná certifikácia platná od februára 2008, platná do februára 2028)
V januári 2023 úspešne prebehol dohľadový audit transferového kontrolného systému FSC. V roku 2022 sme vyrobili viac ako 30 miliónov kníh s označením FSC.V januári 2023 úspešne prebehol dohľadový audit transferového kontrolného systému FSC. V roku 2022 sme vyrobili viac ako 30 miliónov kníh s označením FSC.


CO2 Neutrálna tlač (v platnosti od 2013)
Od roku 2013 je naša spoločnosť schopná ponúknuť Klíma neutrálnu tlač produktov zákazníkom ktorým záleží na životnom prostredí a sú ochotný podporiť niektorý z mnohých environmentálnych projektov vo svete.


Green Power Certifikát (v platnosti od 2016)
Od roku 2016 je naša spoločnosť zásobovaná výlučne elektrinou vyrobenou výhradne z obnoviteľných zdrojov energie, čím sú podporované projekty zamerané na sociálnu a environmentálnu zodpovednosť.


Ostatné certifikácie

LEGO ® SQP audit (pravidelná certifikácia platná od novembra 2018 do augusta 2025)
V auguste 2023 naša spoločnosť úspešne absolvovala audit LEGO SQP, zameraný na správu subdodávateľov a riadenie dodaných materiálov, rozloženie výroby, výrobné a testovacie zariadenia, zodpovednosť za oblasť kvality, výrobné štandardy, monitorovanie výkonu, bezpečnosť výrobkov a iné.


FAMA (v platnosti od novembra 2010)
Autorizácia organizácie na výrobu tovarov označených značkou Disney.


McDonald’s samohodnotiaci dotazník (pravidelne vykonávaný od 2010)
Naša spoločnosť každoročne predkladá samohodnotiaci McDonald's dotazník, zameraný na sociálnu oblasť, oblasť BOZP, životné prostredie a ďalšie oblasti.


Certifikácie v oblasti food contact

YUM! Audit
V marci 2023 naša spoločnosť úspešne prešla YUM! Audit – Audit bezpečnosti potravín, ktorý potvrdil súlad s požiadavkami na bezpečnosť potravín v týchto oblastiach: Ochrana produktov, zhodnocovanie produktov a potravinová bezpečnosť, sledovanie a kontrola produktu, materiál a prísady, sanitácia, kontrola škodcov, prevádzka a zariadenia, správna výrobná prax.


RBI audit
V máji 2023 naša spoločnosť úspešne prešla auditom RBI, ktorý potvrdil súlad s požiadavkami na bezpečnosť potravín najväčších svetových reštauračných spoločností.ZAUJÍMAVOSTI

Prvá klíma (CO2) neutrálna tlačiareň v Strednej Európe
Od roku 2010 máme vypracovanú a pravidelne aktualizovanú detailnú bilanciu skleníkových plynov našej tlačiarne. Na jej základe sme ako prví v našom regióne začali ponúkať klíma (CO2) neutrálnu tlač našich výrobkov označených medzinárodne registrovaným štítkom. Klíma (CO2) neutralitu si zákazník zaistí finančnou podporou na niektorom z medzinárodných environmentálnych projektov.

Tretia PSO certifikovaná tlačiareň v Strednej Európe
Počas prvého polroka 2008 spoločnosť Fogra u nás realizovala rozsiahlu kontrolu procesov podľa štandardu PSO (Prozess-Standard Offsetdruck) v zmysle polygrafickej normy ISO 12647-2. V júli 2008 sme získali certifikát, ktorým deklarujeme dodržiavanie normou stanovených hodnôt pre výrobné kroky: manažment farieb, tvorba nátlačku, výroba tlačovej formy a produkčná hárková tlač. Štandardizáciou uvedených procesov zaručujeme klientom kdekoľvek na svete maximálne možnú farebnú vernosť medzi podkladmi od certifikovaného grafického štúdia a našou tlačou

Prvá FSC certifikovaná tlačiareň v Čechách a na Slovensku
Koncom januára 2008 sme boli úspešne certifikovaní na štandard FSC, ktorý rieši celospoločenskú aktivitu súvisiacu s ekologickým povedomím a snahou o účelné využívanie drevnej hmoty. Aj naša spoločnosť sa do tejto aktivity zapojila a na požiadanie vyrába knihy s týmto certifikátom.


POĎAKOVANIA

Za pomoc a podporu pri organizovaní 39. ročníka celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti.
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša – Ing. Kamil Kordík, riaditeľ SPŠ J. Murgaša Stredná odborná škola Pod Bánošom – Ing Pavel Fiľo, riaditeľ SOŠ Pod Bánošom

Za 25 ročnú spoluprácu a účasť na podujatí.
Frankfurt Book Fair - Juergen Boos, Riaditeľ Frankfurt Book Fair


OCENENIA

Scodix Design Awards

V marci 2021, spoločnosť Scodix vyhlásila víťazov súťaže Scodix Design Awards, ktorá oslavuje 10 rokov digitálneho zušľachťovania. Zákazníci spoločnosti Scodix po celom svete prihlásili viac ako 150 kusov diel zastupujúcich celosvetový tlačový priemysel. Porota vyberala víťazov na základe kvality dizajnu, vynikajúcej kvality aplikácie a vynaliezavosti. Táto súťaž dvihla latku ešte vyššie tým, že ukázala jedinečnú kreativitu a inováciu tlačových produktov, ktoré je možné vyrobiť na stroji Scodix Digital Print Enhancement Press.

TBB, a.s. bola ocenená v súťaži Scodix Design Awards za:

prebal knihy Šelma, ktorý bol vybraný ako „Víťazný“ v kategórii Publikovanie,
krabicu na Brandy, ktorá bola vybraná ako „Čestné uznanie“ v kategórii Skladací kartón / Balenie.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o súťaži a víťazoch, kliknite sem.

Najkrajšie knihy Slovenska

V mesiaci apríl roku 2023 sa uskutočnila súťaž Najkrajšie knihy Slovenska. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, s viac ako 50 ročnou tradíciou. Prihlásené knihy posudzuje odborná porota na základe ich výtvarnej a polygrafickej kvality i podľa súhry všetkých zložiek knižného celku. Každý rok porota vyberie kolekciu maximálne 20 kníh, ktoré sú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska. Z prihlásených kníh vybrala porota kolekciu 20 najkrajších publikácií, z ktorých 3 pochádzajú z našej výroby:

Ľudovít Petránsky a kolektív Igor Piačka
Ladislav Grosman: Obchod na korze
Rebecca Giggs: Do hĺbky. Svet vo veľrybeZlatá pečať 2023

Zlatá pečať v kategórii kalendáre za súbor nástenných kalendárov a diárov 2024
Zlatá pečať v kategórii kniha za excelentné spracovanie súboru kníh
Zlatá pečať v kategórii kniha za excelentné spracovanie kníh s farebnou oriezkouZlatá pečať 2022

Zlatá pečať v kategórii kniha za exceletné spracovanie súboru kníh
Zlatá pečať v kategórii kniha za exceletné spracovanie knihy PIAČKA
Zlatá pečať v kategórii kniha za exceletné spracovanie knihy MÁJ
Zlatá pečať v kategórii netradičné polygrafické spracovanie za tlačovinu Nový rok 2022
Zlatá pečať v kategórii kalendáre za súbor nástenných kalendárov a diárov 2023Zlatá pečať 2021

Zlatá pečať v kategórii kniha za exceletné spracovanie súboru kníh
Zlatá pečať v kategórii kniha za exceletné spracovanie knihy Cipár & logo
Zlatá pečať v kategórii kalendáre za súbor nástenných kalendárov
Zlatá pečať v kategórii kalendáre za excelentné spracovanie diárov 2022
Zlatá pečať v kategórii netradičné polygrafické spracovanie za tlačoviny Musica Hradekiensis, Liptovský HrádokZlatá pečať 2020

V kategórii kniha za excelentné spracovanie súboru kníh
V kategórii kniha za excelentné spracovanie knihy "Tajomstvá: Andrej Sládkovič"
V kategórii kalendáre za súbor nástenných kalendárov a diáre"


Zlatá pečať 2019

V kategórii kniha za excelentné spracovanie kolekcie kníh
V kategórii kniha za excelentné spracovanie kníh "DAS ROTE PAKET" a "Marie und die Dingo des Lebens"
V kategórií kniha za excelentné spracovanie knihy "Vincent Hložník - Príbeh jednej zbierky"
V kategórii netradičné polygrafické spracovanie za voľné listy "Kirill Chelushkin"
V kategórii netradičné polygrafické spracovanie za excelentné spracovanie knihy "Cesta lásky"
V kategórii kalendáre za súbor nástenných kalendárov a diáre


Zlatá pečať 2018

V kategórii kniha za excelentné spracovanie kolekcie kníh
V kategórii kniha za excelentné spracovanie knihy "Texty v obrazoch / Obrazy v textoch"
V kategórii netradičné polygrafické spracovanie za súbor výrobkov rôznym netradičným spracovaním
V kategórii kalendáre za súbor nástenných kalendárov a diáre

Zlatá pečať 2017

V kategórii kniha za excelentné spracovanie kolekcie kníh
V kategórii kniha za excelentné spracovanie knihy "New York"
V kategórii ostatné tlačoviny za knihu "Hiroshige"
V V kategórii kalendáre za súbor nástenných kalendárov

Zlatá pečať 2016

V kategórii kniha za excelentné spracovanie kolekcie kníh
V kategórii netradičné polygrafické spracovanie za netradičné spracovanie súboru kníh
V kategórii kalendáre za súbor nástenných kalendárov
V kategórii katalógy za katalóg "Honey Meadows"

Zlatá pečať 2015

Za excelentné spracovanie súboru kníh
Za netradičné spracovanie súboru kníh
Za súbor nástenných kalendárov a diárov
Za ostatné tlačoviny Jan Saudek - Posterbook

Zlatá pečať Bibliotéka 2014

Za excelentné spracovanie súboru kníh Bratislava, Viktor Wynd´s, Armutszeugnisse, Fotografia, Milujte sa s láskou, MUUZA 2014, Zviera, Móda
Za vysokú kvalitatívnu úroveň súboru katalógov
Za súbor nástenných kalendárov a diárov
Za spracovanie knihy GUnaGU

Zlatá pečať 2013

Cena udelená za Titul
Netradičné polygrafické spracovanie Pferde, Altes Aegypten, Die Erde, Autos
Súbor nástenných kalendárov a diárov Kalendáre, diáre
Excelentne spracované knihy Biblia Dalí

Novinky

Kontakty

Ako nás nájdete

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Siegel


PDF/X Output


FSC


SEDEX


CO2


SCODIX