TBBook

OZNAM

Vážený zákazník, touto formou by sme Vás radi informovali o tom, že v našej spoločnosti TBB, a.s. bola úspešne implementovaná nová verzia polygrafickej normy ISO 12647 – 2/2013, ktorá sleduje snahu lepšie sa v praxi farebne vysporiadať s fenoménom optických zjasňovadiel obsiahnutých v papieri, ako to bolo doteraz v starej verzii normy ISO 12647-2 2009 viac tu.


CERTIFIKÁCIE

Audit sociálneho správania dodávateľov (od 05/2008, platnosť zhody s CoC do 11.5.2021)
V máji 2018 sme boli opakovane úspešne auditovaní, čím sa potvrdila zhoda s Kódexom sociálneho správania dodávateľov spoločnosti McDonald´s (Code of Conduct), ku ktorému sa pripájame.

Certifikát FSC® (platný od 02/2008 do 7.2.2023)
V januári 2018 sme prešli úspešnou recertifikáciou transferového kontrolného systému FSC, s rozšírením o subdodávky. V roku 2017 sme vyrobili viac ako 23,5 miliónov kníh s označením FSC.

Certifikát sociálneho správania Sedex SMETA-4. pilierový (2. pilierový platný od 11/2012, 4. pilierový platný od 1/2017)
V januári 2017 u nás úspešne prebehol sociálny audit Sedex SMETA v rámci ktorého sme prešli na 4.pilierovú certifikáciu, ktorá okrem sociálnej oblasti, oblasti BOZP a environmentu zahŕňa aj preskúmanie zhody v oblasti Podnikateľskej etiky.

Certifikát PSO (pravidelná recertifikácia od 07/2008, certifikát platný do 31.7.2020)
V júli 2018 sme boli spoločnosťou Fogra Forschungsgesellschaft Druck e.V. úspešne auditovaní na kontrolu procesov podľa štandardu PSO (Prozess-Standard Offsetdruck) v zmysle polygrafickej normy ISO 12647-2/2013. Opätovná certifikácia potvrdila konštantnú kontrolu kvality procesov manažmentu farieb, tvorby nátlačku, výroby tlačovej formy a produkčnej hárkovej tlače.

Certifikát PDF/X (pravidelná recertifikácia od 03/2008 certifikát platný do 04/2020)
V apríli 2018 sme boli spoločnosťou PDFX-ready úspešne recertifikovaní a splnili sme kritériá požiadaviek PDF/X Output Offset.

Certifikát IMS (platný od 09/2006 do 5. septembra 2021)
V apríli 2018 bol úspešne realizovaný recertifikačný audit systému integrovaných manažérskych systémov, ktorý obsahuje systém kvality podľa ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001.


ZAUJÍMAVOSTI

Prvá klíma (CO2) neutrálna tlačiareň v Strednej Európe
Od roku 2010 máme vypracovanú a pravidelne aktualizovanú detailnú bilanciu skleníkových plynov našej tlačiarne. Na jej základe sme ako prví v našom regióne začali ponúkať klíma (CO2) neutrálnu tlač našich výrobkov označených medzinárodne registrovaným štítkom. Klíma (CO2) neutralitu si zákazník zaistí finančnou podporou na niektorom z medzinárodných environmentálnych projektov.

Nové technológie
V novembri 2010 sme inštalovali technológiu CITO. Jedná sa o vysekávanie a drážkovanie hárkov v ofsetovom tlačovom stroji. Táto technológia nám umožňuje efektívne a precízne zušľachťovať potlačené hárky.

Tretia PSO certifikovaná tlačiareň v Strednej Európe
Počas prvého polroka 2008 spoločnosť Fogra u nás realizovala rozsiahlu kontrolu procesov podľa štandardu PSO (Prozess-Standard Offsetdruck) v zmysle polygrafickej normy ISO 12647-2. V júli 2008 sme získali certifikát, ktorým deklarujeme dodržiavanie normou stanovených hodnôt pre výrobné kroky: manažment farieb, tvorba nátlačku, výroba tlačovej formy a produkčná hárková tlač. Štandardizáciou uvedených procesov zaručujeme klientom kdekoľvek na svete maximálne možnú farebnú vernosť medzi podkladmi od certifikovaného grafického štúdia a našou tlačou

Prvá FSC certifikovaná tlačiareň v Čechách a na Slovensku
Koncom januára 2008 sme boli úspešne certifikovaní na štandard FSC, ktorý rieši celospoločenskú aktivitu súvisiacu s ekologickým povedomím a snahou o účelné využívanie drevnej hmoty. Aj naša spoločnosť sa do tejto aktivity zapojila a na požiadanie vyrába knihy s týmto certifikátom.


POĎAKOVANIA

Za pomoc a podporu pri organizovaní 39. ročníka celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti.
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša – Ing. Kamil Kordík, riaditeľ SPŠ J. Murgaša Stredná odborná škola Pod Bánošom – Ing Pavel Fiľo, riaditeľ SOŠ Pod Bánošom

Za 25 ročnú spoluprácu a účasť na podujatí.
Frankfurt Book Fair - Juergen Boos, Riaditeľ Frankfurt Book Fair

OCENENIA

Najkrajšie knihy Slovenska

V máji 2017 sa uskutočnil jubilejný 25 ročník súťaže Najkrajšie knihy Slovenska. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, s 50 ročnou tradíciou. Doteraz sa dá BIB považovať za najväčšie nekomerčné podujatie svojho druhu na svete. V priebehu 50 ročnej existencie BIB a jeho 25 ročníkov sa tu prezentovalo 7 580 ilustrátorov zo 110 krajín s 59 860 originálmi ilustrácií a vyše 9 500 kníh. S hrdosťou môžeme tvrdiť, že aj napriek silnej konkurencií 134 kníh a študentských prác sa nám porota súťaže tak ako aj po minulé roky znova rozhodla udeliť 4. mája 2017 jedno z ocenení a to:

CENU ZVÄZU POLYGRAFIE NA SLOVENSKU TLAČIARNI ZA MIMORIADNE POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE

za knihu

Jana Geržová – Juraj Mojžiš a kol.: Daniel Fisher

Okrem šiestich hlavných ocenení vybrala porota, ako každý rok, 20 najkrajších publikáci, z ktorých 4 pochádzajú z našej výroby:

Ján Steinhübel: Nitrianske kniežatstvo
Jana Geržová, Juraj Mojžiš a kol.: Daniel Fisher
Marián Pauer: Karol Plicka
Andrej Bán: Na juh od raja

Zlatá pečať 2016

V kategórii kniha za excelentné spracovanie kolekcie kníh
V kategórii netradičné polygrafické spracovanie za netradičné spracovanie súboru kníh
V kategórii kalendáre za súbor nástenných kalendárov
V kategórii katalógy za katalóg "Honey Meadows"

Zlatá pečať 2015

Za excelentné spracovanie súboru kníh
Za netradičné spracovanie súboru kníh
Za súbor nástenných kalendárov a diárov
Za ostatné tlačoviny Jan Saudek - Posterbook

Zlatá pečať Bibliotéka 2014

Za excelentné spracovanie súboru kníh Bratislava, Viktor Wynd´s, Armutszeugnisse, Fotografia, Milujte sa s láskou, MUUZA 2014, Zviera, Móda
Za vysokú kvalitatívnu úroveň súboru katalógov
Za súbor nástenných kalendárov a diárov
Za spracovanie knihy GUnaGU

Zlatá pečať 2013

Cena udelená za Titul
Netradičné polygrafické spracovanie Pferde, Altes Aegypten, Die Erde, Autos
Súbor nástenných kalendárov a diárov Kalendáre, diáre
Excelentne spracované knihy Biblia Dalí

Novinky

Kontakty

Ako nás nájdete

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Siegel


PDF/X Output


FSC


SEDEX


CO2